კონფიდენციალურობა

პერსონალური ინფორმაციის დამუშავების მიზანი თქვენს მიერ მოწოდებული პერსონალური მონაცემები დამუშავდება შპს სტრადა მოტორსის (იურიდიული მისამართი: აკ.ბელიაშვილის 191, თბილისი / საქართველო), შემდგომში „კომპანიის“ მიერ და გამოიყენება მარკეტინგული მიზნებისთვის, მათ შორის პირდაპირი მარკეტინგისთვის, კვლევისთვის, სხვადასხვა შეთავაზებისთვის ან სერვისის პრომოციის მიზნით. პირადი მონაცემების წარმოუდგენლობის შედეგები ინფორმაციის წარდგენა არ წარმოადგენს ვალდებულებას, თუმცა ძირითადი მონაცემების წარმოუდგენლობის შემთხვევაში კომპანია ვერ გაგიწევთ მომსახურებას, დამატებითი ინფორმაციის წარმოუდგენლობის შემთხვევაში, თქვენ შეძლებთ მიიღოთ მოთხოვნილი სერვისი. ინფორმაციის წარდგენა ინფორმაცია შესაძლოა დამუშავდეს ფიზიკური ან იურიდიული პირების მიერ, რომლებიც მოქმედებენ კომპანიის სახელით. მესამე პირებზე ინფორმაციის გადაცემა შესაძლოა მოხდეს კომპანიის იურიდიული ვალდებულებების შესრულების მიზნით, სახელმწიფო ორგანოების მითითებების შესრულების საფუძველზე ან სასამართლო ორგანოებში კომპანიის უფლებების რეალიზაციის მიზნით. მონაცემების გადაცემა ევროპული ეკონომიკური ზონის ფარგლებს გარეთ. შეთანხმებული ურთიერთობების ფარგლებში კომპანიას შეუძლია გასცეს ინფორმაცია ევროპული ეკონომიკური ზონის ფარგლებს გარეთ, კომპანიას უფლება აქვს შეინახოს, დაამუშაოს და მართოს მონაცემთა ბაზა, დაიცვას პირადი მონაცემები კანონმდებლობის შესაბამისად. მაკონტროლებელი მაკონტროლებელი - შპს სტრადა მოტორსი (იურიდიული მისამართი: აკ.ბელიაშვილის 191, თბილისი / საქართველო) თქვენ შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ კომპანიის თანამშრომელს პერსონალურ მონაცემებთან დაკავშირებით შემდეგ ელ. მისამართზე: tiremadze@fiat.ge მონაცემების შენახვა პირადი მონაცემები იქნება დაცული, შეინახება და გამოიყენება იმ ვადით, რა ვადაც იქნება საჭირო კომპანიის ინტერესების დასაცავად. თქვენი უფლებები თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ შემდეგი უფლებები: მიიღოთ კომპანიის მხრიდან ინფორმაცია თქვენი მონაცემების დამუშავების შესახებ; შეასწოროთ ან დაამატოთ პირადი მონაცემები, კანონიერი მოთხოვნის საფუძველზე მოითხოვოთ ბაზიდან ინფორმაციის წაშლა; კანონიერი მოთხოვნის საფუძველზე მოითხოვოთ ინფორმაციის დამუშავების შეჩერება; თქვენ შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ კომპანიის თანამშრომელს პერსონალურ მონაცემებთან ან თქვენს უფლებებთან დაკავშირებით შემდეგ ელ. მისამართზე: tiremadze@fiat.ge    

გჭირდებათ დახმარება? მოგვწერეთ